Klasterlahendused

Klasterlahendus on lahendus serverite veakindluse tõstmiseks. Klasterlahenduste tüüpiliseks kasutusvaldkonnaks on ärikriitilised rakendused:

  • tootmise juhtimissüsteemid,
  • andmebaasid,
  • meilisüsteemid jmt,

mida iseloomustavad nõuded kõrgele käideldavusele ja töökindlusele.

BCS on üles seadnud klasterlahendusi üle 10 aasta.

Enamik tänapäeval BCSi poolt pakutavatest klasterlahendustest on seotud just virtuaalsete keskkondade töökindluse tõstmise ja veakindlamaks muutmisega, mis lubab tõsta ka selliste teenuste töökindlust, mida muidu poleks võimalik. Nii on tänu sellele võimalik veakindlaks muuta  olulist majandustarkvara, mille pidev töötamine on kriitilise tähtsuga.

Teenuste koondamine klasterlahendusse lihtsustab erinevate serverite haldamist ning annab pikemaks perspektiivis ka muud majanduslikku efekti - võtab vähem ruumi, tarbib vähem elektrit nii toite kui ka jahutussüsteemide näol.

Küsi lisa aadressilt bcs@bcs.ee.

Sulge