Virtualiseerimine

Serverite virtualiseerimine tähendab, et ühes füüsilises serveris saab korraga jooksutada mitmeid virtuaalservereid. Virtuaalsed serverid võivad töötada eri platvormidel - näiteks Linux ja Windows.

Virtualiseerimise äriefekt seisneb:

  • serveripargi ressursi paremas ja dünaamilises ärakasutamises,
  • soetusmaksumuse alanemises,
  • halduse lihtsustumises,
  • uute lahenduste lihtsamas ja kiiremas juurutamises,
  • vigade korral töötava keskkonna oluliselt kiiremas taastamises,
  • püsikulude (elekter, jahutus, UPSi võimsus) vähenemises.

Tavaliselt hangitakse mitme vananenud riistvara asemele üks uus, kuhu viiakse virtualiseerimise abil vanade serverite funktsionaalsus üle.

Ärikriitilised rakendused paigutatakse tavaliselt kahest või enamast riistvaraserverist ja jagatud kettamassiivist koosnevasse virtualiseerimise klasterlahendusse. Selline lahendus võimaldab ühe serveri rikke puhul jätkata automaatselt tööd teisel serveril.

Kindlasti on oluline juurutada serverile varukoopia lahendus. Varundamine võimaldab andmeid taastada nii tahtliku kustutamise kui ka tulekahju ja muude õnnetuste korral.

BCSil on laialdasi kogemusi nii Hyper-V kui ka VMware tehnoloogial baseeruvate lahendustega. 

Küsi täpsemalt aadressilt bcs@bcs.ee.

Sulge