BCSi lahendus muudab dokumendihalduse kaasaegseks ja mugavaks

 • Dokumente on lihtne leida sisu järgi tänu dokumentide sisu automaatsele indekseerimisele
 • Dokumentide check-in/check-out tagab kontrollitud muudatused ja töötajad ei salvesta üksteise poolt tehtud muudatusi üle
 • Automaatne versioonihaldus tagab dokumentide ajaloo säilimise ja võimaluse tagasi pöörduda eelnevate versiooni juurde
 • Tekib üks keskne organisatsiooni dokumentide hoidmise koht

Dokumendihaldus aitab ennetada järgnevaid laialtlevinud probleeme

Dokumentide edastamine meilide manustena

 • ühest dokumendist luuakse mitu erinevat versiooni
 • puudub ülevaade, milline on uusim versioon, millist tuleks redigeerida või kinnitada
 • kulub palju kettamassiivi mahtu, sest ühte dokumenti edastatakse korduvalt ja mitmetele inimestele, st salvestatakse ka korduvalt
 • õige dokumendi või vajaliku versiooni leidmine võtab palju aega ja tihti ei leitagi seda

 Dokumentide haldamine käsitsi

 • töötaja hoiab dokumente oma tööarvutis, kuni on dokumendi valmis saanud
 • töötaja saadab selle töögrupile ülevaatamiseks, redigeerimiseks ja lõpuks kinnitamiseks
 • töötaja paigutab kinnitatud dokumendi töögrupi kausta ja lisab sellele käsitsi versiooni numbri
 • pooleliolevaid dokumente ei saa jälgida ning puudub kindlus, et kõik dokumendid alati jõuavad õigetesse kaustadesse

Küsi personaalset pakkumist aadressilt bcs@bcs.ee või täida veebivorm:

Sulge