BCSi IT varade renditeenusega kulud kontrolli alla

Tehnika kiire arengutempo on viinud selleni, et inimesed on sunnitud järjest lühema aja tagant uuendama oma IT seadmeid, sest aegunud riistvara kasutamine toob kaasa ühilduvusprobleeme uue tarkvaraga ja kokkuvõttes kannatab vana masina aegluse tõttu ka tegevuste produktiivsus.

Kirjeldatud olukord avaldab survet ka ärisektorile, kus iga minut on arvel ja töö tegemise kiiruse langus kajastub firma üldises käekäigus ning majandustulemustes. Samas, sageli pole firmad valmis ette võtma IT riistvara uuendamist, sest sellega kaasnevad suured kulud ja eriti hirmutavana tundub mahukas alginvesteering, mis esimese asjana teha tuleb. Seetõttu lükatakse riistvara kaasajastamist puudutavaid otsuseid võimalikult kaua edasi ja kannatatakse seni, kuni enam probleemi eirata pole võimalik.

Kuid taoline teguviis pole jätkusuutlik, sest on sama, mis lootusetult lagunenud majakatuse välja vahetamise asemel järjest tekkivate aukude kinni toppimine ja vihma korral kraevahele tilkuva vee pärast rahulolematult nihelemine. Kuid mis on lahenduseks?

Lahenduseks on BCSi IT varade renditeenus, mis võimaldab ettevõttel soetada uusi arvuteid või servereid ilma suure alginvesteeringuta ning kasutada alati uusimat riistvara. Nii saab firma rahulikult keskenduda oma põhitegevusele, sest tema arvutusmasinate park on töökorras ja kaasaegne ning probleemide esinemisel lahendavad meie sertifitseeritud professionaalid mured kiirelt ja korrektselt.
 

Renditeenus sisaldab:

  • IT varade vajaduste kaardistust;
  • sobilike seadmete valikut;
  • renti kokkulepitud perioodiks ja tingimustel;
  • seadmete garantiid, kindlustust ja kohaletoomist;
  • seadmete tagastamisel info kustutamist professionaalse tarkvaraga;
  • vajadusel utiliseerimist.

Seadmete haldus on korraldatud meie HelpDeski (HD) veebipõhises keskkonnas, kus ettevõtte profiili all kajastub riistvara nimekiri ja infokaardid (kasutaja nimi, arvuti tootja, mudel, mälu jne). Ettevõttel on oma HD kontole ööpäevaringne ligipääs ning seal on vajadusel näha kogu teave tööde kulgemise kohta. Lisaks on võimalik HDd kasutada ka firma kõigi teiste IT seadmete, dokumentatsiooni ja varade info haldamiseks.
 

Rendiperioodi lõppedes on ettevõttel 4 võimalust:

  1. seadmed tagastada ja võtta rendile uued;
  2. jätkata olemasolevate seadmete rentimist;
  3. seadmed välja osta;
  4. kombineerida nimetatud variantidest endale sobilik ja ise valida, millised seadmed soovitakse tagastada, millised välja osta ning milliste rentimist jätkata.

 

Tagastatud seadmed toimetab BCS minema. Samuti läbivad kõik masinad põhjaliku andmete kustutusprotsessi, et tagada informatsiooni konfidentsiaalsus ja seeläbi ettevõtte ärisaladuse rikkumatus.

Kui ka sina soovid oma IT varadega seonduvad kulud kontrolli alla saada, võta ühendust meie müügiprojektide juhi Martin Vohlaga (martin.vohla@bcs.ee, 53 43 2254).
Sulge