Lahenduste partnerid

BCS lähtub kliendi vajadustest ja loob lahendused kasutades kvaliteetsete tehnoloogiapartnerite tooteid ja teenuseid: 

F-Secure Corporation 
infoturbelahendused, viirus- ja spämmitõrje. BCS on F-Secure Tugikeskus Eestis.
   
 

Microsoft
IT taristu tarkvaraplatvorm ja arenduslahendused. BCS on Microsofti ametlik partner Eestis alates 1993. aastast.

 

 

   IBM
Intel-põhised serverid ja salvestusseadmed. BCS on IBMi ametlik partner ja garantiiremondikeskus alates 1992. aastast.
 HP  HP
printerid, võrgu-, perifeeria- tooted ning arvutid. BCS on alates aastast 1994 HP toodete ametlik edasimüüja.
 Lenovo

Lenovo
süle- ja lauaarvutid. BCS on Lenovo ametlik partner ja garantiiremondikeskus alates aastal 2005 IBMi personaalarvutite tootmise viimisest Lenovo brändi alla.

 Dell

 Dell
serverid ja arvutid. BCS on alates aastast 2009 Delli toodete ametlik edasimüüja.

 

 ML Novator
arvutid ja serverid. BCS on alates aastast 1998 ML arvutite ametlik edasimüüja.

BCS'i teenused ja lahendused rajanevad rahvusvahelistel läbiproovitud kvaliteedistandarditel ja meetoditel:

TOGAF

BCS'i terviklik äri- ja tehnoloogiavaade rajaneb TOGAF metoodikal, mis on The Open Group'i poolt arendatav arhitektuuriraamistik. Ettevõtte arhitektuurimudeli (Enterprise Architecture) põhimõtted on need, millel baseerub suuresti kogu kaasaegne mõtlemine äri- ja (info)tehnoloogia koostööst ja kooskõlast.

ITIL

itSMF

BCSi IT teenuste sisu ja spetsiifika tase tuleneb ITIL'ist (Information Technology Infrastructure Library), s.o. IT teenuste rahvusvahelised head tavad ja praktikad. ITIL'i põhimõtteid ja selle valdkonna teadmisi populariseerib ja levitab Eestis  itSMF Estonia, mille asutajaliikmeks BCS on.

Tarkvaralitsentsitingimuste täitmise kindluse annab klientidele BCSi koostöö Eesti Äritarkvara Liiduga (BSA Eesti Komitee), ülemaailmse Business Software Alliance'i Eesti tugiorganisatsioon. BSA eesmärgiks on arendada turvalist ja legaalset digitaalmaailma ning edendada autoriõiguse kaitsega, tarkvara haldamisega, digimaailma turvalisuse jms seonduvaid küsimusi. BCS on BSA Eesti asutajaliige aastast 1996.

BCS'i lahenduste finantseerimisel (arendus- ja koolitusprojektide toetused, seadmete rent, liising jms) on reeglina võimalik kaasata partnerite rahastamis- ja finantseerimismehhanisme:

  • Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) meetmed võimaldavad kliendil saada toetust BCSi poolt pakutavatele arendus- ja koolitusprojektidele.
  • Mitmed BCSi poolt läbiviidud projektid on rahastatud Euroopa Tõukefondide, Eesti Riikliku Arengukava programmide ja Euroopa Sotsiaalfondi poolt.
  • 3 STEP IT-ga koostöös pakume paindlikke finantseerimislahendusi põhivara rentimiseks või liisimiseks.

IT kasutajate ja spetsialistide koolitamisel ja sertifitseerimisel teeme koostööd tuntuimate koolitus- ja sertifitseerimiskeskustega maailmas ja Eestis:

  • Microsoft - ametlikud kursused ja sertifitseerimised IT spetsialistidele ja kasutajatele.  BCS Koolitus omab Microsofti sertifitseeritud koolituskeskuse - Microsofti Silver Learning Partner´i tiitlit
  • ECDL - European Computer Driver's License - sertifitseerimiseksamid arvutikasutajatele. BCS on ametlik ECDLi (endise nimega AO) eksami- ja koolituskeskus
  • EUCIP - European Certificate of Informatics Professionals - sertifitseerimiseksamid spetsialistidele. BCS Koolitus on ametlik ECDLi eksamikeskus

  • Prometric - sertifitseerimiseksamid spetsialistidele. BCS Koolitus on Prometrics'i, kui ühe maailma suurima sertifitseerimiskeskuse ametlik eksamikeskus.
  • Kutsekoda - kutsete andmine IT spetsialistidele. BCS Koolitus on IT valdkonna ametlik kutseandja Eesti Vabariigis.
Sulge