Kompetentsid

Professionaalse teenuse osutamiseks oleme keskendunud kindlatele tehnoloogiatele ja standarditele, mis tagab IT süsteemide vastavuse üldtunnustatud normidele. Teenindusmudelis toetume ITIL'i (Information Technology Infrastructure Library) poolt välja töötatud ja standardiseeritud ideoloogiale. BCS töötajad on läbinud vastavad koolitused ja omandanud sertifikaadid:

 • ITIL Foundation for Servise Management – IT teenuste haldamise parimate praktikate kogu

 • TOGAF (The Open Group Architecture Framework) - laiapõhjalise konsortsiumi Open Group poolt loodud organisatsiooni arhitektuuri raamistik

 • Scrum – projektide juhtimise metoodika

Kiirelt arenev IT valdkond  nõuab järjepidevat oskuste ja teadmiste täiendamist. Tehniliste tarkvara platvormide puhul oleme keskendunud eelkõige Microsofti lahendustele. Tehnoloogiad, mille kohta meie spetsialistid omavad sertifikaate:

 • Microsoft Certified IT Professional Enterprise Desktop Administrator 7
 • Microsoft Certified IT Professional Enterprise Desktop Support Technician 7
 • Microsoft Certified IT Professional Server Administrator
 • Microsoft Certified IT Professional Enterprise Desktop Support Technician on Windows® 7
 • Microsoft Certified Technology Specialist Windows 7, Configuration
 • Microsoft Certified Technology Specialist Windows Server 2008 Active Directory
 • Microsoft Certified Technology Specialist Windows Server 2008 Network Infrastructure, Configuration
 • Microsoft Certified Technology Specialist System Center Virtual Machine Manager 2008, Configuration
 • Microsoft Certified Technology Specialist Windows Server Virtualization, Configuration
 • Microsoft Certified Technology Specialist  SharePoint 2010, Configuration
 • Microsoft Certified Technology Specialist Microsoft Windows SharePoint Services 3.0, Configuration
 • Microsoft Certified Technology Specialist Microsoft Office SharePoint Server 2007: Configuration"

BCS on F-Secure'i sertifitseeritud partner. F-Secure Tugikeskuse kaudu anname tehnilist tuge eelkõige Eesti, aga ka Läti ja Leedu klientidele. F-Secure lahendused on maailmaturul tuntud ja tunnustatud ning omavad Eestis turuliidri positsiooni. Vajalikku oskusteavet tehnilise toe andmiseks uuendatakse pidevalt. Värskeimad väljastatud sertifikaadid on:

 • F-Secure Policy Manager
 • F-Secure Protection Service for Business
 • F-Secure Client Security Malware Protection
 • F-Secure Client Security Network Protection
 • F-Secure RADAR
Sulge