Referentsid

NO99 teatrielamustele annab oma panuse ka BCS

 

„Selles, et saame oma publikule pakkuda teatrielamusi, on oma osa ka BCSil! Teater NO99 töötajate prioriteediks on lavastuste kunstiliselt kõrge tase ning IT ei ole kindlasti tähtsaim teema, millesse igapäevaselt süveneda. Palusime BCS’i oma partneriks, et meie IT alased vajadused leiaksid kiired lahendused:

  • etenduste toimumiseks on oluline vigadeta töötav arvutipark, mille toimimisel hoiab silma peal BCS;
  • uute lavastuste juures on mõnikord vaja erilisi IT lahendusi, mida on aidanud BCS tehnilisest küljest luua;
  • tehnilist ja loomingulist personali toetab teatris kontoripool, kelle igapäevatöö sujumiseks on vaja kiiret, tehnilistelt heal tasemel ja korrektselt töötavat arvutivõrku, mille arendamise ja hooldamisega BCS igapäevaselt tegeleb.

Julgeme soovitada BCSi kui usaldusväärset partnerit organisatsioonidele, kes ise tehnoloogiaküsimustesse kaevuda ei jõua, kuid soovivad, et nende IT küsimustele leitakse kiiresti lahendus."

Teater NO99

 NO99

 


 

Eesti Kaubandus–Tööstuskoda kasutab BCSi hooldusteenust alates aastast 1998

 

Esiteks - IT infrastruktuur vajab süstemaatilist, läbimõeldud haldust ja korrashoidu. Enda IT-inimestega on seda keerukas tagada (ajakohase kompetentsi hoidmine enda ettevõtte sees on lihtsalt väga kallis ning Kojal on vaja suunata kompetentsi kasvatamise vahendid oma põhitegevusega seotud valdkondadesse, mitte IT-inimestesse).

Teiseks - operatiivsus – BCSis  rakendatakse automaatseiret, mille abil saab häiretest õigeaegset infot. Samuti on väga operatiivne HelpDeski kasutamine. Rikke kõrvaldamisel kasutatakse valdavalt kaughalduse ja -toe võimalusi, mis on väga mugav.

Kolmandaks – dokumenteerimine, aruandlus ja info järjepidevus - on olemas reaalajas jälgitav tööde teostamine ning ajakohane ja säiliv info ettevõtte IT infrastruktuurist, mis lihtsustab oluliselt IT infrastruktuuri kasutamist ja uuendamist.

Neljandaks – Litsentsid – kõikvõimalikud sh ka infoturbe uuendused laetakse peale kaughaldusega jooksvalt, mis ei katkesta otsest tööd.

Ene Rammo, Eesti Kaubadus - Tööstuskoja finantsdirektor

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda

 

 


 

BCS on Balti Juhtimiskonverentsi pikaajaline partner

 

Oleme BCSi teenust kasutanud üle viie aasta.  Mis mulle väga meeldib, on HelpDeski töökorraldus. Tööd registreeritakse kiiresti, teenus pakutakse kokkulepitud aja jooksul ja eriti hea on saada pidevat tagasisidet töö kulgemise kohta. Ka teenindajate suhtlemisoskus on hea – asju seletatakse tavatarbijale arusaadavas keeles."

Toomas Tamsar, Balti Juhtimiskonverentsi partner ja tegevjuht

Balti Juhtimiskonverentsid

Sulge