BCSi pilvevarundus

Pilvevarundus on teenus, kus vajalikud andmed varundatakse kontorist väljapoole, BCSi vastavatesse spetsiaalserveritesse.

 • Teenus toimub kombineeritult kohapealse varundusega
 • Pilves on võimalik säilitada pikema perioodi andmeid
 • Võimalus on säilitada mitu instantsi andmeid (näiteks 5 viimase tööpäeva seis + viimase kuu iga nädala seis + 6 kuu viimane seis, jne)
 • Kõiki nüansside selgitamisel ja konkreetse kliendi IT süsteemi jaoks sobiliku variandi leidmisel on abiks sertifitseeritud BCS’i eksperdid.

Pilvevarundus loob kaitse stsenaariumite vastu, kus ettevõtte kohapealne IT hävib. Sel juhul jäävad majast väljapoole kriitilised andmed alles ning neid taastades saab ettevõte tööd jätkata. Näiteks kui on toimunud veeuputus, tulekahju, vargus vms. ning pöördumatult on kaotatud kohapealne infovara. Pilvevarunduse puhul on üheks olulisemaks kriteeriumiks andmete turvaline liigutamine ning säilitamine. Enne andmete majast välja saatmist pakib varundustarkvara andmed kokku, et optimeerida võrguühenduse kasutust. Majast väljuvad andmed krüpteeritakse, liigutatakse BCS’i andmekeskusesse, kus need jäävad krüpteeritud kujule.

Pilvevarundus tagab turvalise andmete säilitamise

 • Lahendus vastab kõrgetele turvalisuse nõuetele.
 • Andmed krüpteeritakse enne, kui need majast välja saadetakse.
 • Säilitatavad andmed on krüpteeritud, kaitstud ja taastatavad.
 • Ligipääs varundatud andmetele toimub ainult kasutaja eelneval autentimisel.
 • Teenus on väga kõrge käideldavustasemega.
 • Andmekeskuses on dubleeritud elektrivarustus, niisamuti on tagatud stabiilne temperatuur ja niiskustase.
 • Andmekeskus on varustatud automaatse suitsu- ja tuleohutussüsteemiga.

Sõltuvalt tellija vajadustest on BCSi varundusteenus hõlpsasti konfigureeritav ja seeläbi paindliku hinnaga:

 • Tasustatakse ainult seda ressurssi, mida reaalselt tarbitakse
 • BCS tagab süsteemi seadistuse, hoolduse ja toimivuse
 • BCS aitab leida parima varunduslahenduse ja vajadusel koostame disaster recovery plaani

 Pilvevarundus

Pilvevarundus on paindlik ning koostöös kliendiga saame paika panna täpse varundusskeemi.

 

 

Küsi BCSi varundusteenuse kohta lähemalt:

Martin Vohla – hooldusteenuste valdkonna konsultant, martin.vohla@bcs.ee
Tarmo Tuisk -  BCSi ekspert-konsultant, tarmo.tuisk@bcs.ee

või täida veebivorm:

Sulge