Kas auditit peaks kartma? Ehk kuidas vaadata suurt pilti

Selle kirjatüki loomise mõte sündis Andres Aaviku artiklit „IT-arendus liigub ärile lähemale“ lugedes. Seal on väga hästi kirjeldatud aspekti, mis on viimastel aastatel äri- ja IT-sektoris aina olulisemaks muutunud, aga mida siiski veel juhtide poolt eiratakse või lihtsalt tähele panna ei osata.

Selle arengu võib oma sõnadega kokku võtta järgnevalt: praeguseks ajahetkeks on saanud selgeks, et ettevõtte IT ja äriprotsessid on üks lahutamatu tervik ning tänapäeval ei ole võimalik neid enam teineteisest sõltumatult käsitleda. Punkt.

Väike pilt ja suur pilt

Firma juhtkond võib olla koostanud suurepärase arengukava ja teinud põhjaliku tasuvusanalüüsi, aga kui sinna sisse pole arvestatud praeguseid ja tulevasi infotehnoloogilisi vajadusi, siis peagi ollakse olukorras, kus plaan on justkui olemas, aga argireaalsus näitab, et olulised protsessid takerduvad kas aegunud või firma eesmärkidele mittevastavate riist- ja tarkvaraliste lahenduste kasutamise tõttu.

Kuidas seda vältida? Lahenduseks on nö suure pildi olemasolu, mis võtab arvesse ka IT rolli ettevõttes. Ehk juhtide tasandil peab olema arusaamine, kuidas on äriliste eesmärkide täitmine seotud ITga ning kuidas kasutatav tark- ja riistvara aitavad firmal soovitud äriliste tulemusteni jõuda.

Parim viis tervikliku ettekujutuse saamiseks on IT- ja äriarhitektuuri audit, kus IT ja tugeva juhtimise ning ärilise taustaga konsultandid kirjeldavad koostöös ettevõtte juhtkonnaga kõik firma tegevusprotsessid ning aitavad paika panna nendevahelised seosed ja sõltuvused. Kindlasti ei tohi protsess ainult sellega piirduda, vaid lõpptulemuseks peab olema dokument, mis saab praktiliseks töövahendiks firma juhtkonnale, kes selle alusel edaspidi otsuseid langetama hakkab.

Auditi struktuurTOGAFi metoodika raamistikus kirjeldatavad ja seostatavad aspektid

Kas audit on õudne?

Audit, millest me hetkel räägime, ei ole kindlasti selline: ettevõttesse saabub delegatsioon pintsaklipslasi, kes pedantlikult pabereid uurima asuvad, ise vahetevahel rahulolematult mõmisedes ning pead vangutades. Ja tulemus? Pakk keerulises keeles paberit lauanurgal, krooniks kopsakas arve.

Või selline: veidi osavõtmatu olekuga tegelane tuleb ja loeb üle laua peal ja all asuvad kastid, kiikab korraks serveriruumi, ütleb, et kõik on valesti ning paar päeva hiljem saadab võimsa hinnapakkumuse uue riistvara soetamiseks.

Audit, millest me kõneleme, toimub sõbralikus ja koostööle orienteeritud õhkkonnas, kus kõike arutatakse koos ning räägitakse keeles, mis on arusaadav just ettevõtte juhtidele. Kõige olulisem on aga see, et teemad, mis muidu olid firmas suikunud olekus, võetakse päevakorda ja räägitakse põhjalikult kõigi asjassepuutuvate osapoolte vahel läbi. Nii saabub selgus ja mõistmine kõigil tasanditel, samuti paraneb ka üldine õhkkond ja kasvab inimestevaheline usaldus.

Protsessi lõpetab ühine arutelu, kus pannakse paika edasine tegevus- ja arengukava ning seatakse prioriteedid tulevikuks. Nii valmib dokument, mis on reaalsusega kooskõlas ja seega suurepäraseks aluseks juhtimisotsuste tegemisel.

Kokkuvõtvalt, kui audit on firma ärihuvidest lähtuv, terviklik ja mõnusas õhkkonnas kulgev protsess, siis ei ole selles kohe kindlasti midagi hirmsat. Julgeme kinnitada, et BCSi teostatav IT- ja äriarhitektuuri audit just selline on! Aitame Sul jõuda uue kvaliteedini ja sirutuda tähtedeni!

Meie rahulolevate klientide tagasisidet saad lugeda siit.

 

Auditi kohta küsi lähemalt:

Ants Sild

Ants Sild
BCSi juhataja, PhD, juhtimiskonsultant
E-post: ants.sild@bcs.ee
Sulge