Privaatsus ja turvalisus internetis muutuvad inimeste jaoks aina olulisemaks

F-Secure viis 2014. aasta teises pooles oma klientide hulgas läbi küsitluse (The F-Secure Consumer Values Study 2014), saamaks teada, kuidas on inimeste eelistused ja hoiakud interneti turvalisuse ja privaatsuse teemal muutunud pärast Edward Snowdeni paljastusi.

Online intervjuudes osales 4800 inimest kuuest riigist: USAst, Suurbritanniast, Prantsusmaalt, Saksamaalt, Brasiiliast ja Filipiinidelt. Igast riigist valiti välja 800 erineva soo, vanuse ja sissetulekuga vastajat ning paluti neil jagada oma mõtteid interneti turvalisuse ja privaatsuse teemadel.

Vastuste paremaks mõistmiseks lühidalt taustast: Snowdeni üks sõnumitest on olnud, et suured Ameerika teenusepakkujad nagu Google, Dropbox või Facebook ei austa inimeste privaatsust, sest koguvad pidevalt kasutaja käitumise kohta andmeid, mille põhjal inimest profileeritakse ning vajadusel võimaldatakse ka luureorganitel sellele teabele ligipääs.

Tulemused

  • 53% kõigist vastajatest leidis, et nad oleksid võimalusel valmis vahetama oma praegu kasutatava teenuse privaatsema vastu, vältimaks näiteks internetis otsimootorit kasutades märksõnapõhist profileerimist.
  • 56% kasutajatest tunnistas, et nad on USAs baseeruvate teenusepakkujate suhtes ettevaatlikumaks muutunud.
  • 46% olid nõus maksma sellise teenuse eest, mis aitaks vältida nende isiklike andmete saatmist läbi USAs asuvate serverite.
  • Lausa 70% kinnitasid, et nad on mures võimaliku massijälgimise pärast, mida teostavad luureagentuurid riikides, kust nende andmed internetti kasutades läbi lähevad.
  • Internetis surfates üritab oma privaatsust erinevatel viisidel kaitsta (incognito ja private browsing režiimid ning VPN) 68% vastajatest ja 57% ütles, et nende jaoks ei ole vastuvõetav, kui ettevõtted kasutavad teenuse tasuta osutamise eest vastutasuks nende isiklikke andmeid oma ärieesmärkide saavutamiseks.

Andmete privaatsus on muutunud väga oluliseks kõikides riikides, mida küsitlus hõlmas ning just selline protsent küsitletutest tunneb neis sel teemal muret:

67% Brasiilias ja Filipiinidel
60% Saksamaal
49% Prantsusmaal
47% USAs
45% Inglismaal

Kokkuvõtvalt võib öelda, et Snowdeni väljaütlemistel on praeguseks olemas reaalne vastukaja päriselus ning need on mõjutanud inimeste suhtumist ja mõtlemist interneti turvalisusse ja privaatsusesse üldisemalt.

Milline on sinu seisukoht?
Sulge