Rohkem infoturbe spetsialiste

ITSVET

Infoturbe küsimused on muutumas igapäevaga aktuaalsemaks. Kahjuks on Infoturbevaldkonna küsimustele vastajaid puudu. Nõudlus infoturbespetsialistide järele kasvab kiiresti.

Oleme käivitanud koostöös Tehnikahariduse Edendamise Sihtasutuse, BCS Koolituse ja Eesti, Soome ning Läti partneritega ühisprojekti "ITSVET", mille eesmärgiks on välja arendada projekti partnerriikide sh ka Eesti jaoks kutsehariduse tasemel IT turvalisuse nooremspetsialisti õppekava, selle uuenduslik sisu ja koolitusmetoodika.

Lisainfo: http://itsvet-project.eu/project-newsletters/
Sulge