Serverite hooldus ja haldus

Serverite hoolduse eesmärgiks on jälgida ja regulaarselt kontrollida serverites toimuvat (nii tark- kui riistvara poolelt) ning seeläbi tagada serverite tõrgeteta töö. Kuna ka väikesed rikked võivad mingi aja pärast tekitada suuri probleeme, tuleb hooldustöid teha tihti, kuid siiski optimaalse sagedusega. Selliste rikete varajane avastamine ja tekkepõhjuste õigeaegne kõrvaldamine aitab kogu infrastruktuuri korrektselt töös hoida. Turvalisuse hoidmiseks tuleb serveri tarkvara pidevalt uuendada ning paigaldada veaparandusi. Hooldustöid tuleb teha nii, et need ei häiriks kasutajatel serveri teenuseid kokkulepitud aegadel kasutamast. Lisaks tuleb kontrollida, et serverist oleks regulaarselt tehtud varukoopia ning sellelt oleks võimalik andmeid taastada.

Serveri haldus on igapäevane muudatuste või muude planeeritud toimingute teostamine (kasutajate lisamine/eemaldamine, postkastide loomine, serveri seadete muutmine jms).

Sulge