Kui hindad mugavust, kiirust ja selget ülevaadet töös erinevate andmetega

Asjakohase juhtimisinfo koostamiseks ei piisa enam vaid ühest programmist pärinevatest andmetest.

Oluline on integreerida erinevaid süsteeme ning võrrelda andmeid kompaktselt. Vaid kiire ja lihtsasti kasutatav juhtimisinfosüsteem täidab oma eesmärgid.

Ulatusliku integratsioonilahenduse loomine on tihti väga kulukas. Samuti on rakendused keerukad ja kasutamiseks on vaja mahukaid koolitusi.

BCSi poolt pakutav infohaldus- ja koostööportaal võimaldab eri tarkvarade andmeid kiiremalt ja dünaamiliselt ühendada. Andmete põhjal on võimalik igale töötajale luua just tema tööks vajalik vaade.

Kasutada saab näiteks:

  • graafilisi mudeleid
  • indikaatoreid plaanitust erineva olukorra kiireks avastamiseks ja analüüsiks
  • automaatseid dünaamilisi töövoogusid, mis käivituvad vastavalt indikaatoritele

Erinevate rakenduste integreerimine ei pea olema kulukas ja aeganõudev. Võta meiega ühendust ja pakume välja just teile sobiva lahenduse.

Küsi personaalset pakkumist aadressilt bcs@bcs.ee või täida veebivorm:

Sulge