BCS on kaasas mahukas rahvusvahelises projektis, mis arendab välja infoturbe õppekava ja õppematerjale IT nooremspetsialistidele

BCS Koolituse ja Tehnikahariduse Edendamise Sihtasutuse poolt algatatud Eesti – Soome - Läti ühisprojekti "ITSVET" eesmärgiks on välja arendada kutsehariduse tasemel IT turvalisuse nooremspetsialisti õppekava, selle uuenduslik sisu ja koolitusmetoodika. Kõigepealt viiakse läbi projekti partnerriikide tööandjate uuring selgitamaks välja ettevõtete vajadus kutsehariduse kutsekvalifikatsiooniraamistiku 3.–5. tasemel olevate oskustega infoturbe asjatundjate järele ja milliseid konkreetseid oskusi sellisel tasemel tuleks õpetada.

Uuringu tulemuste alusel luuakse kutsehariduse tasemel infoturbe nooremspetsialisti kompetentsiprofiil ja osakutsestandard ja seejärel vastav õppekava, sobiliku sisuga õppematerjalid koos võimalikult praktilise ja töökeskkonna lähedase õpetamise metoodikaga. Projekt hõlmab ka tegevusriikide kutsekoolide infoturbe õpetajatele pilootkoolituse läbiviimist. Projekti täpsem info on projekti veebilehel, Facebookis ja LinkedIn’is.

 

ITSVET
Sulge