Äriportaal versus failihaldus ühisketastel - kaua veel?

Mis on meie arvutites säilinud praktiliselt muutumatul kujul viimased 20 aastat? See on failide säilitamise ja jagamise süsteem ehk nn dokumendihaldus nagu me enamik seda tunneme. Samal ajal just infohalduse mahud ja keerukus on selle aja jooksul kõige tormilisemalt kasvanud.

Infohaldus pole ammu enam ainult kontoritarkvara-failid. Kalendrisündmused, e-kirjade loogilised tervikud, vikid, blogid, lingid veebi, uudistevood jpm nõuavad hoopis teist säilitamis- ja käsitlemisloogikat. Info peab kergesti leitav ja töödeldav olema sel hetkel ja selles loogikas nagu ta meile tööprotsessis vajalikuks osutub.

Pole võimalik enam luua „üht loogilist kataloogide hierarhiat“, kuhu oluline teave kiiresti salvestada ja kiiresti üles leida.

Suured dokumendihaldussüsteemid (DHS) püüavad ülesannet lahendada mahuka metadata ja otsingusüsteemi abil, mis aga muudab töö dokumentidega kohmakaks ja aeganõudvaks. Tavaettevõttel sellise lahenduse järgi vajadus puudub.

Viimase kahe aasta jooksul on BCS teinud mahukat arendustööd loomaks mugavat ja intuitiivset keskkonda kaasaegsete dünaamiliste infohaldusvajadustega ettevõtetele. Meie lahendus - Ettevõtte Äriportaal lisab MS Sharepointi infohaldusvõimalustele ettevõtte äriprotsessidele ja kasutajarollidele täpselt vastava kasutajaliidese. Selline kasutajaliides toob kasutajale võimaluse saada vajalik info just selles töölõigus ja sellisel kujul nagu äriprotsess seda nõuab. Äriportaal lahendab kaasaegse ettevõtte dokumendihalduse, teadmisbaaside ja intraneti vajadused ja on kergesti loogiliselt hallatav ja paindlikult etapiviisiliselt juurutatav.

Kui olete tüdinud failisüsteemi kohmakusest ja soovite täpsemalt teada saada, kuidas failisüsteemist kaasaegne lahendus teha või Sharepointi lahendus efektiivsemalt tööl panna, võtke ühendust:

Raido Orumets
Müügijuht
raido.orumets@bcs.ee
Sulge