BCS lõpetas Statistikameti IT arhitektuuri auditi

Allan Randlepp, Statistikaameti IT juht: „BCS eristub konkurentidest oma võime poolest äri ja IT seostest aru saada ja neid juhtkonnale arusaavalt esitleda“.

Allan Randlepp võtab tehtud IT auditi kokku nii: „IT auditi eesmärk oli saada enne IT konsolideerimist juhtkonna tasemel parem ülevaade äriarhitektuuri ja IT arhitektuuri seostest ja saada kvaliteetne sisend muudatustega seotud riskide hindamiseks. Kuna töö fookus oli äri ja IT seoste väljatoomine ning juhtkonnale kommunikeerimine, mitte tehnilisest küljest IT süsteemide detailne auditeerimine, sai töö teostajaks valitud BCS, kes eristub konkurentidest just oma võime poolest äri ja IT seostest aru saada ja neid juhtkonnale arusaavalt esitleda.

Auditi käigus loodi kolmekihiline mudel äriprotsessidest, peamistest IT rakendustest, IT taristust ja kolme kihi omavahelistest seostest. Mudel loodi BCSi kogenud ekspertide ja Statistikaameti juhtkonna koostöös viisil, mis võimaldab edaspidi Statistikaameti ärijuhtidel, IT juhtidel ja IT partneritel hinnata IT teenuste ja ärivajaduste vastavust, tööd paremini planeerida ning koostöös loodud mudelit aktualiseerida.

Statistikaameti äriprotsessid on suures sõltuvuses IT teenustest. Mida paremini juhid äri ja IT seostest aru saavad, seda kvaliteetsemaid otsuseid nad teha saavad ning seda paremaid tooteid ja teenuseid me oma tarbijatele pakkuda saame“.

Loe lisa IT auditi kohta siit.
Sulge