BCSi ettekanne peaministrite Põhja tuleviku foorumil

9. veebruaril 2012 kohtusid Stockholmis Põhja tuleviku foorumil Suurbritannia ning Põhja- ja Baltimaade peaministrid ja arutasid koos ekspertidega, kuidas tõsta oma riikide konkurentsivõimet ning suurendada tööhõivet.

Eksperdina osalenud BCSi juhataja Ants Sild tutvustas Eesti edukaid IT-valdkonna koolituse projekte ja BCSi kogemusi nende juhtimisel. Ümarlaual arutati, kuidas sarnaseid koolitusi saaks kasutada vanemaealiste tööhõive parandamiseks kogu regioonis.

Foorumil keskenduti kahele teemale: esiteks, kuidas innustada naisi tegelema ettevõtlusega või asuma juhtivale töökohale, ning teiseks, kuidas hoida eakaid inimesi kauem tööturul. Neil teemadel toimusid ümarlauaarutelud, millest võtsid osa nii valitsusjuhid kui ka igast riigist valitud eksperdid.

Tippkohtumisel osalesid Rootsi, Suurbritannia, Norra, Islandi, Soome, Taani, Eesti, Läti ning Leedu valitsusjuhid ning see oli järjeks samalaadsele kohtumisele, mis toimus aasta tagasi Londonis.

vt BCSi ettekande slaidid: http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/18/57/43/86cbbdaf.pdf

vt  ka Valitsuse pressiteade: http://valitsus.ee/et/uudised/pressiteated/valitsuse-pressiteated/54342/peaminister-ansip-osales-pohja-tuleviku-foorumil

 
Sulge