BPA projektijuhtimistarkvara Eleringile

Novembris tarnisime Elering AS’le BPA Project Enterprise serverilitsentsid. Tegemist on ainulaadse projektijuhtimistarkvaraga, mis baseerub Microsoft SharePoint arendusplatvormil.

BPA tooted on sobilikud ettevõtetele alates viiest töötajast ning tootevalikusse kuuluvad CRM, projektijuhtimise, kvaliteedijuhtimise, riskijuhtimise ning töötajate värbamistarkvarad. Kuna alusplatvorm kõikide BPA lahenduste puhul on SharePoint Foundation, siis lahendused on kergesti integreeritavad ettevõtte olemasolevate süsteemidega.

Vaata lisaks: www.bpa-solutions.net/sharepoint-project/
Sulge