F-Secure Mobile Antivirus testides parimate seas

Nutitelefonide kiire levik ning pidevalt arendatavad uued rakendused on jäänud silma ka küberkujategijatele. Täna on Android Market abil allalaetavad enam kui 450 tuhat erinevat rakendust. Veel juulis 2010 oli saadaval vähem kui 100 tuhat rakendust. See muudab antud valdkonna kiiremini arenevaks tarkvaraarendusvaldkonnaks maailmas. Suuremahuline uute tarkvarade tootmine mõjutab ka pahavarade loomist. Graafikult näeme AV-Test organisatsiooni aruannet nendele teadaolevatest mobiiltelefonide viiruste hulgast.

AV-Test.org

Androidile on suunatud suurim hulk pahavara võrreldes teiste operatsioonisüsteemidega. Ohud Androidile sisaldavad infoõngitsemiskatseid, pangausse, nuhkvara, SMS ründeid, isehelistajaid jms. Lisaks võivad ohustada telefoni tarkvaralahendused, mis laevad viiruse telefoni pärast tarkvara paigaldamist. See muudab pahavara veelgi raskemini avastatavaks. Novembris 2011 teatas AV-Test.org, et mitmed viirusetõrjujad, mis on Android Marketi abil kättesaadavad, ei paku küllaldast kaitset pahavara vastu. Sellest ajast on sõltumatu organisatsioon AV-Test.org testinud erinevaid mobiili-viirusetõrjujaid selgitades välja neist parimad. Testitud lahendused erinevad teineteisest lisaks turvalisuse ka funktsionaalsuse poolest.

Oluline on, et nutitelefon oleks kaitstud internetist tulenevate ohtude eest, kuid lisaks sellele peab telefon olema ka eemalt leitav ning vajadusel lukustatav. Samuti peab olema kasutajal võimalus konfidentsiaalseid andmeid eemalt kustutada.

15.03.2012 avaldas AV-Test.org põhjaliku aruande Android viirustõrjete testimistulemustest. Testiti 41 erinevat toodet. AV-TEST.org jaotas lahendused paremuse järgi nelja gruppi. F-Secure Mobile Security näitas testides suurepäraseid tulemusi nii kaitsevõimelt kui lisafunktsionaalsuste poolest ning sai auväärse koha esimeses grupis.

F-Secure Mobile Security pakub täieliku kaitset mobiilsetele seadmetele Internetist tulenevate ohtude eest. Lisaks sisaldab lahendus vargavastast kaitset, mis võimaldab telefoni eemalt leida, eemalt lukustada või vajadusel konfidentsiaalsed andmed eemalt kustutada.

Vargavastane kaitse on kodukasutajatele saadaval tasuta tootena siin.

Ettevõtete mobiilsetele seadmetele pakub F-Secure veebipõhise keskhaldusega lahendust F-Secure Mobile Security.

 

Täpsem info:

F-secure tugikeskus
Baltic Computer Systems AS
6998181
f-secure@bcs.ee
www.bcs.ee / www.f-secure.ee
Sulge