Infoturbeteenus+

Tänapäeva standarditele vastav infoturbesüsteem peab tagama turvalise töökeskkonna ning võimaldama ettevõtetel muretult keskenduda oma äri põhitegevusele. Et olla veendunud turvalahenduse korrektses toimimises, on kasulik sellele aegajalt pilku heita. Lisaks traditsioonilisele viirusetõrjele soovitavad eksperdid ka kontrollida arvutis paikneva tarkvara ajakohasust.

Kaasaja ründed on kiired ja märkamatud. Rünnakute eesmärgiks on saavutada eesmärk, ilma, et ohver seda avastaks. Selleks kasutatakse tihti tarkvarades leiduvaid vigu, mida tarkvaratootjad pidevalt tooteuuendustega parandavad. Üheks suurimaks turvariskiks on peetud juba pikka aega Java, Adobe ning Internet Explorer tarkvarades leiduvaid vigu, mis võimaldavad kurjategijatel kasutaja teadmata arvutitesse pahavara sokutada.

Sellel põhjusel näeme just eelnimetatud tarkvarade puhul enim uuendusi. Ei möödu nädalatki kui jälle on tarvis midagi paigaldada/uuendada või mõnda parandusfaili alla laadida. Kahjuks suur osa kasutajatest seda regulaarselt ei tee ning seetõttu on arvutid haavatavad.

BCS pakub F-Secure PSB (Protection Service for Business) olemasolevatele ning uutele klientidele laiendatud teenuspaketti, mis kindlustab, et viirusetõrje tarkvara töötaks nn täisvõimsusel. Regulaarne arvuti seisukorra kontroll ning spetsialistide poolt hoolikalt tehtud viirusetõrje tarkvara seadistused kindlustavad arvuti ning seeläbi ettevõtte andmete turvalise keskkonna.

Olemekoostanud teenuste paketi, mille raames kontrollib sertifitseeritud infoturbespetsialist teie ettevõtte infoturbeseisundit. Pärast teenustööde teostamist esitatakse teile aruanne tehtud töödest ning märkimisväärsetest leidudest.

Teenuspaketi raames teostatavad tööd:

Arvutite kontroll

Spetsialist kontrollib litsentside vastavust arvutitega. Veendutakse, kas kõikidesse arvutitesse on paigaldatud nõuetekohane viirusetõrjetarkvara. Eemaldatakse vanad arvutid ning märgitakse üles arvutid, milles viirusetõrje puudub. Seadistatakse automaatika, mis edaspidi annab avastatud ohtudest automaatselt teada kliendi poolt etteantud e-maili aadressile.

Tarkvarauuenduse kontroll

Arvutitesse paigaldatakse viimased tarkvara turvauuendused ning seadistatakse automaatika, mis edaspidi ei lase tarkvaradel vananeda.

Rakenduste halduse kontroll

Kontrollitakse rakenduste halduse seadeid ning puudujääkide leidmisel tehakse vajalikud seadistused.

Tulemüüriseadete kontroll

Kontrollitakse tulemüüri seadeid ning puudujääkide leidmisel tehakse vajalikud seadistused.

Mobiilsete seadmete kontroll

Vaadatakse üle litsentsikasutus, mobiilsete seadmete uuendamise staatus ning vajadusel tehakse ettepanekud litsentside eraldamiseks täiendavatesse seadmetesse.

Aruanded

Pärast teenustööde teostamist esitatakse IT turvalisuse aruanne, milles selgub loetelu täielikult korrastatud seadmetest, seadmetest, mida ei olnud võimalik ettenähtud tööde käigus korrastada ning ettepanekud turvataseme parendamiseks.

Teenuse tellimise eelduseks on kehtivad F-Secure PSB litsentsid. Lisainformatsioon: Marek Puust, marek.puust@bcs.ee
Sulge