BPA CRM - otsisime sobivat, leidsime suurepärase

Müük ja klienditeenindus on oluline osa ettevõtte tegevusest. Kui teil ei ole kasutusel kliendihaldustarkvara, siis olete konkurentidega võrreldes halvemas positsioonis. Kliendihalduslahendusi on kümneid, kuid selliseid, milles võiksite olla kindlad ka viie aasta pärast, annab otsida. BPA CRM on üks sellistest! BPA CRMi iseloomustavad hea olemasolev funktsionaalsus, võimalus paindlikult töövooge kujundada, hea integreeritavus teiste tarkvaradega ja paindlik arendusvõimalus.

Iga eduka ettevõtte jaoks on kliendihalduslahendus (CRM – customer relationship management) oluline vahend igapäevatöös. Töötaja töö on ebaefektiivne ja ajamahukas,  kui kliendiinfo ei ole kiiresti leitav ja süsteemselt kasutatav. Spetsiaalsed CRM süsteemid võimaldavad korraldada müügitööd uuel tasemel,  pakkudes igakülgset ja detailset infot ning paindlikult korraldatavaid tööprotsesse.

BPA lahendus – väga hea CRM
Oleme Baltic Computer Systems’is (BCS) aastate jooksul uurinud ja ka kasutanud erinevaid CRM-lahendusi, aga kõigil on olnud oma nõrkused. Pika otsinguteperioodi lõpuks leidsime lahenduse - BPA CRM on kergesti seadistatav ning olemasolevate ärisüsteemiga hästi integreeruv lahendus. BPA lahenduse teevad eriliseks eelkõige võimalus paindlikult  kujundada töötajate tegevusi juhtivaid töövooge ning tunnustatud DEI müügijuhtimise süsteem. Loomulikult ei puudu klassikalised CRMi funktsioonid - kampaaniate juhtimine, massposti saatmine ja muud, mis lihtsustavad tööd ning kasvatavad tulemuslikkust.


Kvaliteetne juhtimine saab toetuda vaid adekvaatsele infole, mille abil on võimalik analüüsida tänast olukorda ja plaanida muutusi tulevikuks.  Hästikorraldatud tööprotseduurid aitavad töötajail teha oma tööd efektiivselt. BPA CRM-lahendus ei koorma töötajat mahuka andmesisestusega, vaid muudab töö selgeks ja loogiliseks:

  • Kliendiandmed ja tehtud tegevused on talletatud mõne hiirekliki kaugusel ning esitatavad konkreetsele töötajale sobivas vormis.
  • Kliendisuhted ja müügiprojektid on juhitavad selgelt mõistetava loogilise protsessina.
  • Kokkulepitud tegevused klientidega on jälgitavad Outlooki kalendris – lubadused saavad täidetud.
  • Klientide ja toodete kasumlikkus on arvutatav, tegevuste ja töötajate efektiivsus on mõõdetav.
  • Turundustegevuste, kampaaniate, masspostituste jm planeerimiseks, läbiviimiseks ja tulemuslikkuse jälgimiseks on olemas tööriistad, mida saab kujundada endale sobivaks.
  • Turundustegevuste tulemused on analüüsitavad, mis lubab mõista nende mõju müügitulemustele.
  • Tervikliku ülevaate saamiseks toimuvast saab integreerida ühte vaatesse andmed nii raamatupidamisest, dokumendihaldusest, tootmisest jt süsteemidest.

 

MS Sharepoint platvorm annab lahendusele paindlikkuse
BPA CRM kasutab Microsoft SharePoint platvormi ja on lihtsalt seadistatav ja laiendatav. SharePoint’i platvormil baseeruvaid lahendusi iseloomustab väga hea ühilduvus Microsoft Office’iga, aga ka hea integreeritavus teiste äritarkvaradega. See loob võimaluse informatsiooni integreerida, koostada ühtseid raporteid ja analüüsida erinevate äritarkvarade toel tehtavaid tegevusi.

CRM-tarkvara juurutamise puhul on oluline väljakutse muutuste juhtimine - kuidas harjutada töötajaid uue süsteemiga. BPA CRMi juurutamine BCSis leidis töötajate poolt head vastuvõttu. Lahendus on osa juba kasutuselolevast süsteemist baseerudes samuti Microsofti platvormil nagu igapäevaselt kasutatavad Word, Excel jt. Eriti lihtne on kliendihaldussüsteemi juurutada juhul, kui ettevõttes on kasutusel SharePointil põhinev intranet.


Raido Orumets
müügijuht
raido.orumets@bcs.ee

699 8187
Sulge