Paindlik teenuste juhtimise tarkvara HelpDesk

Paljud BCS’i hoolduslepingulised kliendid kasutavad aktiivselt meie klienditoetarkvara HelpDesk. See on veebipõhine lahendus, kus kliendid saavad juhtumeid lisada, vaadata lahendamisel olevate kohta infot ning raporteid välja võtta. Kuid lisaks kliendivaatele on HelpDeskis lahendajate ja partnerite vaade, kus mainitutele lisaks hulgaliselt erinevaid võimalusi.

Aeg-ajalt tuletame oma klientidele meelde, et neil on võimalus HelpDeski kasutada, kuid täna on HelpDeskist rääkimiseks veel üks põhjus: HelpDesk on müügiks! Oleme vastavat tarkvara arendanud viimase 11 aasta jooksul ning sellega väga rahul. See on ka põhjus, miks julgeme seda kindlalt teistele soovitada.

HelpDesk on küll arendatud IT teenuseid pakkuva ettevõtte struktuuri ja protsesse silmas pidades, kuid siin võid muude valdkondadega leida peaaegu üks-ühele paralleele. Väikeseid muutuseid sisse viies sobib mainitud tarkvara näiteks kinnisvarahalduse, tootmise reklamatsioonide, ettevõtete sise-IT, nõrkvoolusüsteemide hoolduse jpm kliendi teenindamise jaoks vajalike protsesside haldamiseks ja korraldamiseks. Ehk siis - kui on vaja juhtumeid või task’e registreerida, neid kindlatele lahendajatele suunata, regulaarseid kindla intervalliga tegevusi korraldada, kliendipõhiseid infodokumente (jooniseid, lepinguid jms) hoida ja uuendada, intsidente lahendamiseks üles panna, projekte hallata, siis on see tarkvara just Teile!

BCS’il on olemas tarkvaraarenduse meeskond, kes HelpDesk tarkvara igale kliendile sobivaks ja personaalseks muudab. Kasutusvõimalusi on väga palju ning kui Teie ettevõttes tegeletakse klientide teenindamisega läbi oma hooldusmeeskonna, siis suure tõenäosusega saab kirjeldatud lahendus vastavaid protsesse efektiivsemaks, kiiremaks ja paremini dokumenteeritumaks viia.

Lisainfo saamiseks ja tasuta testimiseks võtke julgesti ühendust: martin.vohla@bcs.ee
Sulge