BCS nõustas Töötukassa IT arengukava 2020 koostamist

BCS on klientidele äriarhitektuuri ja IT seoste auditeid ning IT arengukavasid-strateegiaid koostanud juba viimased 10 aastat. Hiljutine näide on Töötukassa IT arengukava koostamine aastateks 2014-2016.

Töötukassa infosüsteemide osakonna juhataja Meelis Kerbo kirjutab: „IT arengukava on töötukassale vajalik dokument, mille ülesandeks on paika panna infotehnoloogilised suunad ja valikud järgnevateks aastateks. Ennekõike annab see juhtkonnale kindluse, et IT juhtimine on sihipärane tegevus ja lähtub organisatsiooni eesmärkidest.

Mulle meeldis BCS-i süsteemne lähenemine kogu arengukava koostamise protsessile. Intervjuud põhitegevuse eest vastutajatega olid põhjalikud ja mitte laialivalguvad. Tulemusena valmisid valdkonnapõhised protsessikaardid, kust tulid esile nii uued arendusvajadused kui olemasolevate IT lahenduste kitsaskohad. Samuti leidsime intervjuude käigus mitmeid protsessilõike, mis täna toimivad manuaalselt, kuid IT kaasabil on võimalik need automatiseerida ja inimeste elu lihtsamaks teha. Töö käigus valminud protsessi- ja projektikaardid leiavad ka edaspidi praktilist kasutust.“

Põhitöö tulemuseks oli mastaapne koondaruanne – koos lisadega üle 80lk. Tegemist oli ühelt poolt hea materjaliga 10 leheküljelise ülevaatliku arengukava dokumendi koostamiseks ning teisalt vajaliku IT auditi suunitlusega dokumentatsiooniga.

Õigete fookuspunktidega audit ja arengukava on vajalik iga ettevõtte IT parendamiseks ja juhtimiseks. Kui Teile tundub, et midagi sellist oleks ka Teie ettevõttele vaja, võtke julgesti ühendust ning anname tasuta asjalikku konsultatsiooni.

 

Lisaks lugemist:

www.bcs.ee/arilahendused-audit

www.bcs.ee/arilahendused-referentsid
Sulge