Üksinda lahingväljal?

Üksteise järel katkevad serveriteenused, kellelgi muutub arvuti aeglaseks, kellegi arvutil kaob pilt eest, vahepeal restardile läinud server ei jõua ennast üles laadida ning on uimane - kõrvaltoast kostab sekretäri karjatus: „ Appi, midagi ei tööta!“

Kirjeldatud olukord on ettevõtte jaoks kriitiline, erilise tähtsusega on siin efektiivne ning organiseeritud tegutsemine. Tasub kaaluda, kumb variant on kasulikum: kas üksiku IT-sõdalase või organiseeritud grupi teadmiste ning kogemuste lahingusse/lahendusse kaasamine.

BCS’i pakutava IT-hooldusteenuse tagavad kvalifitseeritud spetsialistid, kellel on kindla suunitlusega kvalifikatsioon ning roll. Seeläbi kaetakse ära tunduvalt laiem ning kõrgema tasemega pädevusvajadus, kui seda on üksiküritaja. Pidevalt uuenev kogemuste pagas ning teadmusbaas tagavad teenuse ajakohasuse.

Tõhus IT probleemide lahendamine ja ennetustööd koos tagavad stabiilse infosüsteemide töökindluse ning annavad täpse ülevaate hetkeolukorrast. Kui aga sõbra sõber käib aeg-ajalt ainult „tulekahjusid“ kustutamas, siis jäävad puudulikuks infosüsteemi kirjelduse dokumendid, jooksvad raportid juhtunud intsidentide kohta, vajalikud ennetustööd ning arendusanalüüsid. Ehk siis puudub aluspind, mille põhjal otsustada, kas olemasolev IT-süsteem toetab ettevõtte tööd ning kuidas planeerida edasist arengut.

Hinnates erinevaid rolle, mida IT-probleemide lahendamisel tuleb täita, teame täna kindlalt, et organiseeritud hooldusüksuse töö on tunduvalt efektiivsem, kui üksinda pusiva IT-kuti panus.

Siinkohal tasub mõelda, kas hea juht saadaks sõduri üksinda lahingusse või tuleks temaga kaasata kuulipildur, meedik, taktik jpt.
Sulge